அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. நிகழ்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2011

அய்யனார் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் - நிகழ்படம்


காசாங்காடு, மன்னங்காடு, இரெகுநாதபுரம்

திருப்பணிக் குழுவினரும், கிராமத்தினரும் இணைந்து நடத்திய

மெய்க்கமுடைய அய்யனார் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்முதல் பகுதி:இரண்டாம் பகுதி:நிகழ்படத்தை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.