அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. நிகழ்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 3 டிசம்பர், 2009

விஜய் தொலைகாட்சியில் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் தீபக் குமார் பங்கு கொண்ட நிகழ்ச்சி பற்றி

விஜய் தொலைகாட்சியில் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் காசாங்காடு குட்டச்சி வீட்டை சேர்ந்த தீபக்குமார் பங்கு கொண்ட "நீயா நானா" நிகழ்ச்சி பற்றி.