அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. நிகழ்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

வியாழன், 9 செப்டம்பர், 2010

காசாங்காடில் உள்ள காட்டாறு கரை - கட்டுமான பணிகள்கிராமத்தில் நடந்த காட்டாறு கரை கட்டுமான பணிகள் பணிகள் சம்பந்தமாக திரு. பிரவீன் குமார் எடுத்த நிகழ்படம்.

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/d3449730421a9f5f

கருத்துகள் இல்லை: